Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

www.plusznet.pl

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

1.

 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Plusznet Anna Załęska, z którym możesz skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres sklep@plusznet.pl lub pod numerem telefonu: 537 455 288. Możesz również skorzystać z poczty tradycyjnej - ul. Boya-Żeleńskiego 17, 35-105 Rzeszów. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (realizacji zamówienia w sklepie internetowym, założenie konta w sklepie internetowym).

Podstawą prawną przetwarzania danych dla wskazanego celu / celów jest Art. 6, ust. 1, lit. b RODO.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania od Administratora dostępu do danych, które Cię dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesieniu danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

 • zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
 • Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od Twojego wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:

 • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
 • podmioty kredytujące / leasingodawcy
 • dostawcy systemu ankiet opiniujących
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) ,

 Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu ustania obowiązku prawnego.

 Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.

 

2.

Administratorem danych osobowych po zarejestrowaniu się na stronie www.plusznet.pl jest firma Plusznet reprezentowana przez Annę Załęską z siedzibą ul. Boya-Żeleńskiego 17, 35-105 Rzeszów adres poczty  elektronicznej sklep@plusznet.pl, numer kontaktowy +48 537 455 288.

 

3.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie niezbędnych danych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży.

 

4.

Dostęp do bazy danych posiadają Administrator oraz uprawnieni pracownicy Sklepu.

 

5.

Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest wyłącznie:

 • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
 • wyrażanie opinii o zawartej umowie sprzedaży

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą

 

6.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • Przewoźnicy tj Poczta Polska S.A., Fedex Express Polska, InPost S.A., Ruch S.A.

W sytuacji, kiedy Klient jako sposób dostawy wybrał dostawę wysyłkową, Administrator danych osobowych, udostępnia zebrane dane wybranemu przez Klienta przewoźnikowi.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 

7.

Dane osobowe zostaną usunięte, kiedy nie będą już potrzebne dla osiągnięcia celów przetwarzania

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

 

8.

Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pliki cookie można usunąć w opisany poniżej sposób w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 • Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

- Usuwanie plików Cookie,

- Domyślne blokowanie plików Cookie,

- Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,

- Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

- Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

 • Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 • Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

 • Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 

 

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@plusznet.pl bądź telefonicznie pod numerem 537 455 288 .

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl